GREAT Budgeting: 7 εκδηλώσεις σε 7 πόλεις με θέμα «Γυναίκες ορατές στις πόλεις»

Με μία σειρά εκδηλώσεων σε 7 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας παρουσιάζουμε τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματός μας για την οπτική του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς «GREAT Budgeting».

Στο πλαίσιο της δράσης μας για την ενδυνάμωση των γυναικών, ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο 2020 το πρόγραμμα GREAT Budgeting (Gender Responsive, Accountable and Transparent Budgeting), σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων και Καρδίτσας και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Το έργο αναδεικνύει τη σημασία της ένταξης της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες και τα κορίτσια να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, σε μια χρονική περίοδο όπου η χώρα μας βρίσκεται μόλις στην 91η θέση παγκοσμίως στην ανισότητα των φύλων και επί σειρά ετών τελευταία ανάμεσα στις χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, περισσότερα από 85 άτομα από την κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν εκπαιδευτεί σε πολιτικές και πρακτικές που ανταποκρίνονται στο φύλο, ενώ μαζί καταγράψαμε καλές πρακτικές και ιδέες, με στόχο να συζητηθούν με φορείς, οργανώσεις και πολίτες σε όλη τη χώρα. Οι πρακτικές αυτές ανέδειξαν, ανάμεσα σε άλλα, ζητήματα που δημιουργούν ανασφάλεια στην καθημερινότητα των γυναικών, όπως ο μη επαρκής φωτισμός και η απουσία σήμανσης στα πάρκα.

Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς, οργανώσεις και πολίτες στην Ελλάδα, διοργανώνουμε 7 εκδηλώσεις σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, θα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου και ώρα 18:00 – 19:30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης (Αίνου 46), στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Ιουνίου και ώρα 18:00 – 19:30, στο Ύψιλον (Εδέσσης 5) και την Πέμπτη 7 Ιουλίου και ώρα 18:00 – 19:30, στο Ανοιχτό Κέντρο Στήριξης Κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας (Στροφυλιά, όπισθεν εκκλησίας). Αντίστοιχες εκδηλώσεις-εργαστήρια θα γίνουν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στα Ιωάννινα, την Καρδίτσα, το Ηράκλειο Κρήτης και την Αθήνα. 

Στόχος των εργαστηρίων είναι να συζητήσουμε για τα μέσα και τις δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες και τα κορίτσια να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να διεκδικήσουν την ικανοποίησή τους για πρακτικά εργαλεία στους φορείς αυτοδιοίκησης, ώστε να ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου στην κατάρτιση των προϋπολογισμών, για πολιτικές και καλές πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και εμπειρίες των γυναικών και τέλος για την ορατότητα των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η είσοδος σε όλα εργαστήρια είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε πολίτες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε εργαζομένους/-ες, στελέχη και αιρετούς/-ές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έργο «Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ActionAid και εταίρους το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και τους δήμους Αθηναίων και Καρδίτσας.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.