Πολιτική Cookies

Caption of the image
Πολιτική Cookies
ActionAid
Caption of the image

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr , τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» -αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 204, 1ος όροφος, 15561, Χολαργός (εφεξής «Οργάνωση») κι έχει ως κύριο αντικείμενό της την καταπολέμηση της φτώχειας κι αδικίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο- έχει διαμορφώσει, προκειμένου να επικοινωνεί με τους υποστηρικτές της, αλλά και με απλούς επισκέπτες τoυ ιστοχώρου της , που επιθυμούν να ενημερωθούν για το έργο και τη δράση της Οργάνωσης. Στους παρόντες Όρους Χρήσης υπάγονται όλες οι ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται στον προαναφερομένο ιστοχώρο της Οργάνωσης (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, δεν υπάγονται οι ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται από άλλες οργανώσεις με διαφορετικό ιστοχώρο ή από άλλα εθνικά γραφεία της Actionaid, με τα οποία μπορεί να γίνεται διασύνδεση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες των ιστοσελίδων αυτών οφείλουν απαραιτήτως να ενημερώνονται για την πολιτική προστασίας των επιμέρους ιστοσελίδων, που επισκέπτονται.

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...

Οι επισκέπτες/ χρήστες της  Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει... μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ...

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Οργάνωση, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Οργάνωση εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Οργάνωση για την επωμιζόμενη ζημία της.

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.actionaid.gr, τον οποίο η «Αctionaid Ελλάς» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...

Η Οργάνωση επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της Ιστοσελίδας της, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας... της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνειαμελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ...