Δούλεψε στην ActionAid

Vaggelis Tatsis/ ActionAid
Δούλεψε
στην ActionAid
Vaggelis Tatsis/ ActionAid

Έλα στην ομάδα μας

Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει για να κάνει τον κόσμο μας πιο δίκαιο. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε ανθρώπους με γνώσεις και αφοσίωση που θέλουν να εργαστούν για να εξαλείψουμε τις αδικίες.

Δίνουμε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης ανεξάρτητα από την χώρα καταγωγής, τη θρησκεία, το χρώμα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα και καλούμε όλους όσους θεωρούν ότι έχουν τα προσόντα για την εκάστοτε θέση, να κάνουν αίτηση.

Δίνουμε ίσες

ευκαιρίες

απασχόλησης

Δες παρακάτω τις θέσεις εργασίας

Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου να εργαστείς στην ActionAid και να δουλέψουμε όλοι μαζί για έναν κόσμο πιο δίκαιο!

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας στο γραφείο μας στην Ελλάδα.

Ελπίζουμε να γνωριστούμε όταν ανοίξει κάποια θέση που σε ενδιαφέρει.

Πώς είναι να δουλεύεις στην ActionAid

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στη συνεργασία και τον σεβασμό. Δίνουμε στους εργαζομένους μας την ευκαιρία να εξελιχθούν μέσω εκπαιδεύσεων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε από το σπίτι, για να διασφαλίσουμε την υγεία όλων μας και για να μειώσουμε τις μετακινήσεις.

Vaggelis Tatsis/ ActionAid

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και τη διαφάνεια

Δεσμευόμαστε για την προστασία των ευάλωτων ομάδων με τις οποίες δουλεύουμε και διασφαλίζουμε ότι τα μέλη του προσωπικού μας και όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί μας δεν αποτελούν κίνδυνο για αυτές, πραγματοποιώντας τους αντίστοιχους ελέγχους, ανάλογα με τη θέση εργασίας.

ActionAid

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και τη διαφάνεια

Βασική μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών, των γυναικών και των ανδρών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας, καθώς και των εθελοντών και των εργαζομένων μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η δράση μας βασίζεται σε αυστηρές πολιτικές και κώδικες δεοντολογίας που εξασφαλίζουν την προστασία των ανθρώπων μας, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη σωστή διαχείριση των πόρων μας.

Προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των παιδιών

Η πολιτική μας για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και τα δικαιώματα των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης, κατά την διενέργεια προγραμμάτων

Τα μέτρα που παίρνουμε για την προστασία των γυναικών και των ανδρών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας από τη σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων

Τα μέτρα που λαμβάνουμε για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία

Ο κώδικας δεοντολογίας για τη συμπεριφορά όλων μας προς τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και τους εθελοντές μας κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χάρτα λογοδοσίας προς υποστηρικτές και οφελούμενους

Οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη λογοδοσία μας, τόσο προς τους ανθρώπους που στηρίζουμε, όσο και προς τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, αλλά και τις αρχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς

Οι αυστηρές διαδικασίες και τα μέτρα που παίρνουμε για την καταπολέμηση μιας ενδεχόμενης απάτης ή διαφθοράς από τους εργαζομένους μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική καταγγελιών

Το σύστημα καταγγελιών που ισχύει σε όλες τις χώρες δράσης μας για την αποκάλυψη πιθανής απάτης, διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική προμηθειών

Η πολιτική προμηθειών περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προαγωγή της διαφάνειας της οργάνωσης ως προς την προμήθεια υπηρεσιών και προϊόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ