Ολοταχώς για την απασχολησιμότητα: Info days για νέους και νέες στη Θεσσαλονίκη

Ολοταχώς για την απασχολησιμότητα: Info days για νέους και νέες στη Θεσσαλονίκη

Ο εθελοντισμός, οι τέχνες/πολιτισμός και η απασχολησιμότητα αποτελούν τους τρείς πυλώνες του προγραμματικού σχεδιασμού του Κέντρου της ActionAid στη Θεσσαλονίκη. Η ActionAid υλοποιεί εδώ και μερικούς μήνες το Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας (JobReadinessScheme), με στόχο να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις ικανότητες εύρεσης και διατήρησης εργασίας σε νέους και νέες 18-30 ετών που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Μια πρωτοβουλία που προετοιμάζει τους νέους και τις νέες της πόλης για την αγορά εργασίας και πραγματοποιείται σε πέντε στάδια:  

  • Αρχικά ανακοινώνεται, η σχετική με τον επαγγελματικό κλάδο, πρόσκληση ενδιαφέροντος (Info Day), στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώνονται για τον τρόπο ένταξής τους στο Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας, έρχονται σε επαφή με νέους/ες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο και τέλος μαθαίνουν για τη δράση και τη λειτουργία του Κέντρου της ActionAid στη Θεσσαλονίκη.
  • Ακολουθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων  για εύρεση εργασίας, μέσα από ομαδικά εργαστήρια και συζητήσεις με μέντορες και επαγγελματίες.
  • Στην συνέχεια, πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής με την Εργασιακή Σύμβουλο και Συντονίστρια των Δράσεων Απασχόλησης Μαρία Γραμματικοπούλου, που στοχεύουν στον σχεδιασμό ενός ατομικού πλάνου δράσης.     
  • Έπειτα έρχονται οι δράσεις αξιολόγησης της τοπικής αγοράς,  κατά τη διάρκεια των οποίων οι ίδιοι οι συμμετέχοντες/ουσες συλλέγουν πληροφορίεςαπό πηγές της αγοράς με στόχο να διερευνήσουν δυσκολίες, προοπτικές, πολιτικές προσλήψεων, τεχνικές επιμόρφωσης και απόκτησης δεξιοτήτων που αφορούν την απασχόληση σε επαγγελματικούς κλάδους της επιλογής τους.
  • Τέλος πραγματοποιείται ένα Market Challenge, όπου οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και καλούνται να αναζητήσουν λύση σε μία πρόκληση που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Όλες οι προτάσεις αξιολογούνται και η ομάδα με την καλύτερη πρόταση, βραβεύεται.

Το Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας πραγματοποιείται σε κύκλους, διάρκειας δύο μηνών. Η ολοκλήρωση των πέντε βημάτων που προαναφέρθηκαν αποτελεί έναν κύκλο εργασιών, διάρκειας περίπου δυο μηνών. Κάθε κύκλος απευθύνεται σε ομάδες 12 με 15 νέων, οι οποίοι είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στον ίδιο κλάδο είτε διαμένουν και εργάζονται στην ίδια περιοχή. Από τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ξεκίνησε το Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας, μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία δυο κύκλοι εργασιών για τους κλάδους των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών (ενδεικτικά Διαφήμιση, Εκδόσεις, ΜΜΕ, Αρχιτεκτονική) με πάνω από 90 συμμετοχές. Ενώ, από τον Απρίλιο του 2021 ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος εργασιών για τους κλάδους που ανήκουν στις Κοινωνικές Επιστήμες (ενδεικτικά Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Νομική, Οικονομικά κ.α.) με πάνω από 150 συμμετοχές. Εξυπηρέτηση πελατών, λιανικό εμπόριο και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας είναι μερικές ακόμα από τις θεματικές που θα απασχολήσουν την ομάδα της ActionAid στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζουμε ολοταχώς με την απασχολησιμότητα στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στους νέους και τις νέες τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.