Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ActionAid

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ActionAid

Το Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε τακτική Γενική Συνέλευση της ActionAid, όπου μεταξύ άλλων διενεργήθηκαν και εκλογές, καθώς είχε ολοκληρωθεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ξανά τον Ηλία Γαληνό στη θέση του Προέδρου. Συγκεκριμένα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2020 – 2023 είναι:  

Πρόεδρος: Ηλίας Γαληνός

Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Καράμπελα

Ταμίας: Μπιάνκα Γκλαβάνη

Τακτικά μέλη: Σπύρος Καπνιάς, Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Ελένη Ασβεστά

Αναπληρωματικά μέλη: Svet Danchev, Λυδία Γιαννακοπούλου

Επίσης, 7ο τακτικό μέλος του ΔΣ κι Εκπρόσωπος της ActionAid International παραμένει η Francoise Kayitare. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο μέλος δεν εκλέγεται, αλλά ορίζεται από τη διεθνή οργάνωση με τη σύμφωνη γνώμη της ActionAid.

«Η πρώτη θητεία εγείρει προσδοκίες. Η δεύτερη κυρίως απαιτήσεις. Ευθύνη όλων μας είναι να προτείνουμε ένα ανανεωμένο πρότυπο συλλογικής προσφοράς, εθελοντισμού και αλληλοϋποστήριξης, με έμφαση στην ανοικτότητα και τη διαφάνεια. Ο στόχος μας είναι η δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων και πόλεων και νέων ενεργών πολιτών που λειτουργούν με γνώμονα την κοινωνική αρωγή και δικαιοσύνη. Σε έναν κόσμο που ασφυκτιά, η μόνη απάντηση είναι μια νέα εκδοχή συλλογικότητας.» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ, Ηλίας Γαληνός.