Για την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε και τη δράση μας εκεί

Για την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε και τη δράση μας εκεί

Καθώς η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε εργάζεται για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αλλαγών στη χώρα, η ActionAid ελπίζει ότι η μετάβαση θα παραμείνει ειρηνική και ότι η νέα ηγεσία θα στρέψει την προσοχή της στις ανάγκες και τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων ανθρώπων της χώρας, οι οποίες παραμελήθηκαν για πάρα πολύ καιρό.

Η ActionAid και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να υπερασπιστούν αλλαγές στην πολιτική με στόχο την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εξάλειψης της φτώχειας και της ισότητας των φύλων στη Ζιμπάμπουε, μεταξύ άλλων μέσα από τη:

- δέσμευση για μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση της εξουσίας

- δέσμευση για την εξάλειψη της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και της οικονομίας

- προώθηση των δημοκρατικών συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς, τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και να παίρνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

- διενέργεια διαρθρωτικής αναθεώρησης της οικονομίας και δημιουργία σημαντικών ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες

- αποκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών μέσω αποτελεσματικών, διαφανών και υπεύθυνων μηχανισμών

Η ActionAid και οι συνεργάτες της θα επιδιώξουν αυτές τις αλλαγές πολιτικής, εφόσον θα πραγματοποιηθεί η δημοκρατική μετάβαση.