Τα Κέντρα μας στην Ελλάδα

Τα Κέντρα μας στην Ελλάδα

Στην ActionAid οραματιζόμαστε παντού μια κοινωνία χωρίς φτώχεια κι αδικία, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις, θα έχουν ένα βιώσιμο εισόδημα, θα μπορούν να προλαμβάνουν τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών και να αντεπεξέρχονται στις κρίσεις. Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα και είναι ο λόγος που ιδρύσαμε τα Κέντρα μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.  

Actionaid Athenscenter Title01 425X150px

Στο Κέντρο μας στην Αθήνα, στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προγραμμάτων που προσφέρουμε δωρεάν στον Κολωνό, ενήλικες, παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, αλλά και τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Μεταφέροντας στην Ελλάδα την εμπειρία από τη δράση μας για την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο, στοχεύουμε σε μακροχρόνιες και ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, μέσω της ενδυνάμωσης των ικανοτήτων τους και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της κοινότητάς τους. 

 Actionaid Thessalonikicenter Title01 425X150px

Στο Κέντρο μας στη Θεσσαλονίκη, προωθούμε την απασχολησιμότητα και την ενεργό συμμετοχή των νέων στη ζωή της πόλης, μέσω της τέχνης και του εθελοντισμού. Στόχος είναι μέσα από τις δράσεις μας να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης, δημιουργώντας το πλαίσιο για να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές στο να γίνει πιο βιώσιμη.  

 


Aριθμός Μητρώου   401539/1998

Καλωσόρισες στην ActionAid!
Γνώρισε τώρα και την Αναδοχή Παιδιού και ξεκίνα κάτι σπουδαίο!