Επείγουσα Έκκληση
Λέμε όχι στην έμφυλη βία και την παρενόχληση στην εργασία!

Στην ActionAid από την αρχή της ίδρυσής της, έχουμε επιλέξει να είμαστε στο πλευρό των γυναικών στον αγώνα τους για μία πιο δίκαιη ζωή, χωρίς βία και διακρίσεις. Για το λόγο αυτό ξεκινάμε στην Ελλάδα την εκστρατεία «Ποτέ και Πουθενά» που στοχεύει στην εξάλειψη κάθε μορφής έμφυλης βίας στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι και έξι στις δέκα εργαζόμενες (ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή) έχουν υποστεί κάποια μορφή παρενόχλησης. Στην ΕΕ μεταξύ του 40 – 50% των γυναικών έχουν δεχθεί σεξουαλικές προτάσεις, σωματικά αγγίγματα και άλλες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία τους.

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, ψηφίστηκε η πρώτη διεθνής σύμβαση κατά της βίας και παρενόχλησης στην εργασία κατά τη συνάντηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του ΟΗΕ, στη Γενεύη. Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας ήταν από αυτούς που την υπερψήφισαν, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες ότι η χώρα θα είναι από τις πρώτες που θα επικυρώσουν τη συμφωνία κάνοντάς τη μέρος της εθνικής νομοθεσίας της.

Πρόκειται για ιστορική στιγμή και μια μεγάλη νίκη μετά από πολλά χρόνια πιέσεων και κινητοποιήσεων από την ActionAid και άλλες οργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Η ActionAid σε όλο τον κόσμο κινητοποίησε 30.000 πολίτες που υπέγραψαν την έκκλησή της. Επιπλέον, στην Ελλάδα άσκησε πίεση στους εκπροσώπους της χώρας στη ΔΟΕ για να υπερψηφίσουν τη σύμβαση.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι προσπάθειες αυτές έφεραν ένα θετικό αποτέλεσμα και καλούμε τώρα την ελληνική κυβέρνηση να επικυρώσει μια σύμβαση που θα λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

Ορισμός για «βία και παρενόχληση»
Είναι σημαντικό να κρατήσουμε την έννοια της βίας και της παρενόχλησης ως ένα «φάσμα συμπεριφορών και πρακτικών». Ξεχωριστοί ορισμοί που θα ορίζουν αυστηρά τι συνιστά βία και τι παρενόχληση θα ήταν υπερβολικά περιοριστικοί, με τον κίνδυνο ορισμένες ανάρμοστες ή μη αποδεκτές συμπεριφορές ή πρακτικές να μην καλύπτονται από αυτούς, αφήνοντας έτσι τα θύματα δίχως νομική θεραπεία.

Ορισμός του «εργαζόμενου»
Η ActionAid επισημαίνει τις ανησυχίες ορισμένων κυβερνήσεων σχετικά με τον ορισμό του όρου «εργαζόμενος». Πιστεύει ότι ο ορισμός του εργαζόμενου να διασφαλίζει ότι «κανείς δε θα μείνει εκτός» και ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν το δικαίωμα για ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η υιοθέτηση ενός στενού ορισμού για τον «εργαζόμενο» θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση σε μια χρονική στιγμή όπου προσπαθούμε να έχουμε ένα όραμα για το μέλλον και να θεσπίσουμε αντίστοιχα πρότυπα.

Έντονη εστίαση στην έμφυλη βία και την παρενόχληση
Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την έντονη εστίαση στην έμφυλη βία, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η έμφυλη βία αντικατοπτρίζει τις ανισότητες των φύλων που επικρατούν στον κόσμο της εργασίας και ότι τα θύματα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες. Διαφορετικά, εάν δεν αναγνωριστεί αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος τα μέτρα που θα υιοθετηθούν για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας να αποδειχθούν εντελώς ανεπαρκή.

Ορισμός του «κόσμου της εργασίας»
Η ActionAid αναγνωρίζει την ανησυχία ορισμένων κυβερνήσεων ότι το πεδίο εφαρμογής του κόσμου της εργασίας είναι εξαιρετικά ευρύ και φαίνεται να καλύπτει περιοχές στις οποίες οι εργοδότες δεν έχουν κανέναν έλεγχο. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι η συγκεκριμένη ενότητα δεν αποδίδει ευθύνη, αλλά διευκρινίζει τι πρέπει να γίνεται κατανοητό με τον όρο «κόσμος της εργασίας». Πολλοί εργοδότες αναγνωρίζουν ήδη μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας τους ότι τα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης πρέπει να επεκταθούν πέραν του συμβατικού χώρου εργασίας (π.χ. των γραφείων) και του συνήθους ωραρίου εργασίας, περιλαμβάνοντας «όλες τις καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία», όπως οι εκπαιδεύσεις, τα επαγγελματικά ταξίδια, τα μέσα μετακίνησης που παρέχονται από/προς την εργασία και οι κοινωνικές εκδηλώσεις.

Περιθωριοποιημένες και αποκλεισμένες ομάδες
Η ActionAid επιθυμεί να δει στη νομοθεσία να αναγνωρίζεται η σχέση μεταξύ της διάκρισης και της ανισότητας με τη βία και την παρενόχληση, δηλ. το γεγονός ότι κάποιοι εργαζόμενοι είναι πιο εκτεθειμένοι απέναντι στη διάκριση και την ανισότητα και ως εκ τούτου πιο εκτεθειμένοι απέναντι στη βία και την παρενόχληση, όπως γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ, μετανάστες και εργαζόμενοι με αναπηρία.

 

Aριθμός Μητρώου   401539/1998

Καλωσόρισες στην ActionAid!
Γνώρισε τώρα και την Αναδοχή Παιδιού και ξεκίνα κάτι σπουδαίο!