«Υπάρχει ανάγκη για μια Ευρώπη που δε θα αφήνει κανένα περιθώριο σε κανέναν ανεξαιρέτως να αισθάνεται περιθωριοποιημένος και αδικημένος»

«Υπάρχει ανάγκη για μια Ευρώπη που δε θα αφήνει κανένα περιθώριο σε κανέναν ανεξαιρέτως να αισθάνεται περιθωριοποιημένος και αδικημένος»

«Η προσφυγική κρίση κατέστησε σαφές ότι τα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεχτεί δυσανάλογη πίεση συγκριτικά με τις πραγματικές δυνατότητές τους. Παράλληλα, το ζήτημα της ένταξης στα ευρωπαϊκά κράτη αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει επισήμως τη μετανάστευση ως πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα για την Ευρώπη. Ωστόσο, στην πράξη βλέπουμε ότι εφαρμόζονται πολιτικές αποτροπής που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων από δύσκολη έως αφόρητη».

Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει σε συνέντευξη η Μαρία Μουρτζάκη, η οποία είναι Σύμβουλος Έρευνας και Συνηγορίας της ActionAid Eλλάς.

Διαβάστε περισσότερα στο elliniki-gnomi.eu