Προβληματική η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, η ActionAid δημοσιεύει βασικά ευρήματα ποιοτικής έρευνας και ζητάει από τις αρμόδιες αρχές την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου.

Η έρευνα που διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 και βασίστηκε στα πορίσματα συνεντεύξεων με επαγγελματίες που διαχειρίζονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Αθήνα και στον Πειραιά εντόπισε πως παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, η εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου παρουσιάζει προβλήματα. Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης όχι μόνο σε σχέση με τις αλλαγές που έχει επιφέρει στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στην ανεπάρκεια των μέσων που διατίθενται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα για να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος αριθμός των περιστατικών βίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις η οικονομική κρίση φαίνεται να καλλιεργεί το έδαφος για εντάσεις που πολλές φορές καταλήγουν στην εκδήλωση βίας διαφόρων μορφών. Παράλληλα, όλο και περισσότερες γυναίκες απευθύνονται σε συμβουλευτικά κέντρα για να καταγγείλουν τη βία που ασκείται εναντίον τους, συνήθως από τους συντρόφους τους, και εναντίον των παιδιών τους.

Ωστόσο, καθώς μεγάλος αριθμός των περιστατικών αυτών δεν καταγγέλλονται και, καθώς τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι εκείνα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η εικόνα που έχουμε για την ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ολοκληρωμένη. Η ελλιπής καταγραφή επηρεάζει αρνητικά το σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και υποστήριξης των θυμάτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Κοινωνική Λειτουργός σε ΜΚΟ για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, «Υπάρχει πολλή βία και λίγοι ξενώνες». Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με θύματα ενδοοικογενειακής βίας βελτιώνεται διαρκώς, αλλά απαιτείται ακόμα μεγάλη προσπάθεια, η οποία βρίσκει εμπόδια λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων που διατίθενται.

Παρά τις προσπάθειες βελτίωσης του νομικού πλαισίου, πολλές από τις αλλαγές δεν επικοινωνούνται με το σωστό τρόπο στους επαγγελματίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου των 100 ευρώ για την υποβολή μήνυσης, για την οποία, όπως αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις, πολλοί αστυνομικοί δεν ήταν ενήμεροι, την περίοδο που έγινε η σχετική αλλαγή.

Όπως αναφέρει Υπεύθυνη Έρευνας και Συνηγορίας της ActionAid, Μαρία Μουρτζάκη, «Με τα περιστατικά βίας να αυξάνονται διαρκώς τόσο στην οικογένεια όσο και ευρύτερα στην κοινωνία, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν περισσότεροι ξενώνες για τα θύματα και να στελεχωθούν καλύτερα οι ήδη υπάρχοντες. Aκόμα όλοι οι αρμόδιοι φορείς χρειάζεται να συνεργαστούν για την αποτελεσματικότερη καταγραφή των περιστατικών αυτών, για την εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών, αλλά και του κοινού μέσα από κατάλληλες δράσεις».

Αναλυτικά τα πορίσματα της έρευνας εδώ.