Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών διεκδικούν τον ρόλο που τους ανήκει

Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών διεκδικούν τον ρόλο που τους ανήκει

Με αφορμή την παρουσίαση του Προγράμματος “Development & Democracy” χτες, που υλοποιεί η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, καθώς και πολίτες, συζητήθηκε ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών, με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με το ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.