To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους στόχους για την κλιματική μετανάστευση

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους στόχους για την κλιματική μετανάστευση

Το προσχέδιο ενός ψηφίσματος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους αναφορικά με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει την πρόταση ψηφίσματος για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτους πληθυσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σημειώνοντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται μακριά από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που είχαν τεθεί, αυτή η πρόταση ψηφίσματος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει μία ολιστική στρατηγική για την συμβολή της ΕΕ στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επίσης, αναγνωρίζει ότι η μετανάστευση γίνεται ακόμα περισσότερο αναγκαία ως μέρος της ανταπόκρισης και προτείνει διεθνείς ρυθμίσεις για την διαχείριση της κλιματικής μετανάστευσης.

«Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή για την Ανάπτυξη έχει συντάξει ένα κείμενο που αναγνωρίζει το γεγονός ότι η κλιματική κρίση πολλαπλασιάζει τις απειλές που οδηγούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση. Η έκθεση παροτρύνει την ΕΕ να κάνει περισσότερα ώστε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα κλιματικά ουδέτερη, ακουλουθώντας και τις φωνές των νέων ατόμων στους δρόμους» λέει η Eva Izquierdo, Συντονίστρια Θεσμικής Πίεσης στο πρόγραμμα #ClimateOfChange για το European Environmental Bureau. «Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει να γίνει ένας πιο φιλόξενος προορισμός για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και χρειάζεται να αναπτύξει ειδικά πλάνα προστασίας για τους κλιματικούς μετανάστες».

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για τις πληγούσες κοινότητες, ειδικά σε προσαρμοστικά μέτρα, επικροτούμε την εισηγήτρια Mónica Silvana González για το ότι «η ΕΕ, τα κράτη-μέλη της και άλλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αναβαθμίσουν δραστικά τις ενέργειές τους, δεδομένου ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή εκπέμπονται σχεδόν αποκλειστικά από εκείνες.»

Το ψήφισμα αναφέρεται στην ανισότητα των φύλων, σε σχέση με την ευαλωτότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προβλέπει ειδική χρηματοδότηση και μέτρα για να αντιστραφεί, καθώς και την υποστήριξη των νέων ανθρώπων και την αναγνώριση της πολύτιμης συνεισφοράς τους στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση και την ανάγκη ενδυνάμωσης της νέας γενιάς σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Aνεβάστε τον πήχη

Αυτά τα καίρια σημεία είναι τα συμπεράσματα του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος #ClimateOfChange, που ηγείται η WeWorld-GVC με τη συμμετοχή της ActionAid Hellas και με 15 συνεργάτες σε όλη την ΕΕ. Το πρόγραμμα στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους νέους σχετικά με την σύνδεση της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης. Ως μέρος της εκστρατείας μας και της προώθηση δράσεων, καλούμε τους Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ανάπτυξης να πάνε ένα βήμα παραπέρα και να γίνουν πιο φιλόδοξοι.

Η μείωση των εκπομπών που ζητούν οι Ευρωβουλευτές πρέπει να γίνει στην απαιτούμενη κλίμακα ώστε να κρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από το κρίσιμο επίπεδο του 1.5⁰C. Αυτό συμπεριλαμβάνει μειώσεις στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 65% έως το 2030. Επιπρόσθετα, οι εταίροι του προγράμματος #ClimateOfChange παροτρύνουν τους Ευρωβουλευτές να απαιτήσουν την εξάλειψη της φτώχειας και την μείωση των ανισοτήτων.

Τονίζοντας τις πολιτικές και τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για την χάραξη αυτής της στρατηγικής, προτείνουμε να συμπεριληφθούν όλοι οι τομείς και κυρίως ο βιομηχανικός, ο εμπορικός, ο γεωργικός, ο επενδυτικός και οι πολιτικές μετανάστευσης. Αυτό είναι αναγκαίο καθώς η κλιματική στρατηγική μας χρειάζεται να διαπερνά όλους τους τομείς με στόχο να χτίσουμε μία αναδιανεμητική και ανανεώσιμη οικονομία.

Η κοινοπραξία του #ClimateOfChange διερευνά αυτό το θέμα μέσα από έρευνα την οποία έχει αναλάβει η Oxfam Γερμανίας: μία ανθρώπινη οικονομία η οποία σέβεται τόσο το δικαίωμα των ατόμων να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες τους όσο και τα όρια των φυσικών συστημάτων του πλανήτη.

Καλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης να λάβουν υπόψη τις τροπολογίες τις οποίες έχουν υποβάλλει οι εταίροι του #ClimateOfChange, και να ψηφίσουν αναλόγως, καθώς τελειώνει ο χρόνος για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό το ψήφισμα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση των ανθρώπων που υποφέρουν περισσότερο λόγω αυτής της κρίσης, εκείνων που είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής.