Ενδοοικογενειακή Βία: Τι Πρέπει Να Γίνει

Ενδοοικογενειακή Βία: Τι Πρέπει Να Γίνει

Η οικονομική κρίση δεν κάνει τους ανθρώπους βίαιους αλλά φαίνεται να καλλιεργεί το έδαφος για εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ τους, που πολλές φορές καταλήγουν στην εκδήλωση βίας διαφόρων μορφών, σύμφωνα με ποιοτική έρευνα που διενήργησε η ανθρωπιστική οργάνωση ActionAid με τίτλο «Η ενδοοικογενειακή βία στην οικονομική κρίση».

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης όχι μόνο σε σχέση με τις αλλαγές που έχει επιφέρει στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στην ανεπάρκεια των μέσων που διατίθενται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα για να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος αριθμός των περιστατικών βίας.

Διαβάστε περισσότερα στο athina984.gr