Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος

Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος

Η ActionAid στην Παλαιστίνη

Η κατάσταση της Παλαιστίνης θεωρείται μοναδική στον αραβικό χώρο, αλλά και διεθνώς. Ορισμένες φορές αναφέρεται ως «η τελευταία κατοχή», ενώ ο διαρκής έλεγχος που ασκείται στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ από το 1967 έχει επιφέρει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, το πολιτικό κλίμα και τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις της χώρας. Η καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων χαρακτηρίζεται από την έλλειψη οποιασδήποτε ουσιαστικής συμμετοχής στις αποφάσεις, τις πολιτικές και τις πρακτικές που επηρεάζουν τη ζωή τους. Οι Παλαιστίνιοι περιορίζονται ως προς τις μετακινήσεις τους, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν τη γη που βρίσκεται στην ιδιοκτησία τους, το κατά πόσον μπορούν να δουν την οικογένεια ή τους φίλους τους και κατά πόσον μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγαθά τόσο βασικά όσο το νερό, το ρεύμα, την υγεία, την εκπαίδευση.

Σε ποιους τομείς εστιάζουμε τη δράση μας:

1. Ενδυνάμωση των ανθρώπων – κυρίως των γυναικών και των νέων - ώστε να πιέσουν την Παλαιστινιακή Αρχή να τους παρέχουν αυτά που υποχρεούνται

2. Ενδυνάμωση των ανθρώπων – κυρίως των γυναικών και των νέων – ώστε να αντιστέκονται στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της ισραηλινής κατοχής

3. Ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών ώστε να αποκτήσουν ίση θέση στην κοινωνία

Συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στα εξής:

 • Ενημέρωση του πληθυσμού για τα δικαιώματά τους, υποστήριξη όσων υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων λόγω της κατοχής.
 • Υποστήριξη των γυναικών – οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την κατοχή και υφίστανται και τις διακρίσεις μιας πατριαρχικής κοινωνίας – και των νέων μέσω προγραμμάτων αύξησης εισοδήματος, υποστήριξής τους για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε τοπικά συμβούλια  και ενδυνάμωσης τους ώστε να ελέγχουν την τοπική κυβέρνηση και την Παλαιστινιακή Αρχή.
 • Ενδυνάμωση των παιδιών που ζουν με τον φόβο της κατοχής κυρίως μέσω προγραμμάτων κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Δημιουργία εθνικών και διεθνών εκστρατειών και αύξηση της πολιτικής πίεσης με στόχο τον τερματισμό της κατοχής.

text image palestine


Γίνε Ανάδοχος ή
Φίλος της ActionAid.


Γίνε Ανάδοχος
Γίνε Φίλος
Παλαιστίνη

Ζώντας στην Παλαιστίνη σήμερα: στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος οι Παλαιστίνιοι δεν προστατεύονται από το νόμο. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή βιώνουν συνεχείς καταπατήσεις των δικαιωμάτων τους, όπως:

 • Δημιουργία εποικισμών
 • Κατεδαφίσεις σπιτιών
 • Συλλήψεις, φυλακίσεις
 • Περιορισμό κίνησης
 • Έλλειψη νερού
 • Ελλιπής εκπαίδευση
 • Θέση της γυναίκας
 • Θέση των νέων

 

Aριθμός Μητρώου   401539/1998

Καλωσόρισες στην ActionAid!
Γνώρισε τώρα και την Αναδοχή Παιδιού και ξεκίνα κάτι σπουδαίο!