Κένυα

Κένυα

Η ActionAid στην Κένυα

Η Κένυα είναι χώρα της Ανατολικής Αφρικής και κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1963 μετά από χρόνια αγώνων. Η οικονομία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία και οι περισσότερες οικογένειες στις αγροτικές περιοχές της Κένυας εξαρτώνται από τη γη για να επιβιώσουν.

Η ActionAid ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Κένυα το 1974. Το ελληνικό γραφείο άρχισε να στηρίζει τις δράσεις της ActionAid Κένυας το 2015.

Σε ποιους τομείς εστιάζουμε τη δράση μας:

1) Εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού

2) Πρόσβαση στην εκπαίδευση

3) Πρόσβαση στην υγεία και αντιμετώπιση του HIV – AIDS

4) Ενδυνάμωση των γυναικών

 

Συγκεκριμένα:

  • Πραγματοποιούμε έργα, έτσι ώστε οι άνθρωποι της κοινότητας να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε νερό, τόσο για οικιακή όσο και γεωργική χρήση.
  • Βελτιώνουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα κορίτσια και τα αγόρια με το να οργανώνουμε επιτροπές διαχείρισης σχολείων και να ενισχύουμε τη συμμετοχή των γονιών στις επιτροπές για την καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με καλύτερη ποιότητα και προσπαθούμε να μειώσουμε τα ποσοστά της εξάπλωσης της νόσου, μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των κατοίκων για τους τρόπους μετάδοσης του AIDS και τις μεθόδους προφύλαξης.
  • Ενδυναμώνουμε τις γυναίκες έτσι ώστε να μειωθούν οι πρακτικές βίας και να εξαλειφθούν τα αρνητικά πρότυπα και οι επιβλαβείς συμπεριφορές και προωθούμε τη δημιουργία ομάδων γυναικών με σκοπό να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις;

Με το πρόγραμμα Αναδοχή Παιδιού. Μέσω τους προγράμματος, προσφέρεις στα παιδιά των κοινοτήτων που στηρίζουμε την προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον.

Όπως στην δεκατριάχρονη Eveylin που ζει στην Κένυα και μας είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να μείνω σχολείο και να μην παντρευτώ».