Πώς Φέρνουμε την Αλλαγή

Πώς Φέρνουμε την Αλλαγή

Η θεσμική πίεση που ασκούμε με τις εκστρατείες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να φέρουμε μόνιμη αλλαγή στον κόσμο, αλλάζοντας νόμους και πρακτικές που κρατούν τους ανθρώπους φυλακισμένους στη φτώχεια και την αδικία. Μέσω της θεσμικής πίεσης, η ActionAid αλλάζει όλο το πλαίσιο της ζωής τους, απαιτώντας από κυβερνητικούς φορείς και εταιρίες να εφαρμόσουν πολιτικές προς όφελος τους.

 
Δημιουργούμε μια παγκόσμια συνεργασία ανθρώπων

Δημιουργούμε μια παγκόσμια συνεργασία ανθρώπων

Δουλεύουμε μαζί με τους κατοίκους του αναπτυσσόμενου κόσμου μέσω των προγραμμάτων μας, ερευνούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αναζητούμε τα βαθύτερα αίτια που τα δημιουργούν. Έτσι σχεδιάζουμε εκστρατείες που θα φέρουν μόνιμες και ουσιαστικές βελτιώσεις στις ζωές τους.

Δες το βίντεο "Πώς Αλλάζει ο Κόσμος μας;"
Κινητοποιούμε τους πολίτες

Κινητοποιούμε τους πολίτες

Η μεγαλύτερη δύναμη της ActionAid είναι οι χιλιάδες υποστηρικτές μας που ενισχύουν την πίεση που ασκούμε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έτσι υπενθυμίζουμε στις κυβερνήσεις ότι είναι υπόλογοι στους πολίτες τους και ότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματά τους. Όσο περισσότερο η κοινή γνώμη ευαισθητοποιείται και παίρνει θέση, τόσο περισσότερο θα είναι δύσκολο για τις εταιρίες και τις κυβερνήσεις να αγνοήσουν τις θέσεις μας.

Πάρε μέρος στην εκστρατεία Ποτέ και Πουθενά
Ενημερώνουμε τα ΜΜΕ

Ενημερώνουμε τα ΜΜΕ

Δημοσιοποιώντας τις εκστρατείες μας στα ΜΜΕ, προσεγγίζουμε το ευρύτερο κοινό και βελτιώνουμε τις πιθανότητες να πετύχουν οι εκστρατείες μας.

Δες την ιστορία της Rebeca
Οργανώνουμε δράσεις και ασκούμε θεσμική πίεση

Οργανώνουμε δράσεις και ασκούμε θεσμική πίεση

Η ActionAid στέλνει εκκλήσεις που συνοδεύονται από χιλιάδες επιστολές διαμαρτυρίας προς όσους είναι υπεύθυνοι για μια απόφαση, ένα νομοσχέδιο ή μπορούν να αλλάξουν μια αδικία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε χιλιάδες υπογραφές στις εκκλήσεις μας για να αναγκαστούν να μας ακούσουν. Στη συνέχεια κάνουμε συναντήσεις μαζί τους όπου εκθέτουμε τις θέσεις μας και ασκούμε άμεση πίεση ώστε να λάβουμε θετική απάντηση. Επιμένουμε να πιέζουμε με κάθε τρόπο μέχρι τα αιτήματά μας να ικανοποιηθούν.

Aριθμός Μητρώου   401539/1998

Καλωσόρισες στην ActionAid!
Γνώρισε τώρα και την Αναδοχή Παιδιού και ξεκίνα κάτι σπουδαίο!