Πώς χρηματοδοτούμαστε

Πώς χρηματοδοτούμαστε

Σημαντικό μέρος της δουλειάς μας είναι η αναζήτηση πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα και στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Οι υποστηρικτές μας, άνθρωποι από όλες τις γωνιές της Ελλάδας και της Κύπρου, αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησής μας και πηγή έμπνευσης για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια κι αδικία.

Ταυτόχρονα, σημαντικές συνεργασίες με ιδρύματα, φορείς κι εταιρείες ενισχύουν οικονομικά τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας. Τέλος, χρηματοδοτούμαστε από ευρωπαϊκά προγράμματα, χάρη στα οποία ενισχύουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματά μας και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών.

Διαφάνεια

Η διαφάνεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας. Λογοδοτούμε συστηματικά για κάθε έργο και δράση μας και για κάθε ποσό που εισπράττουμε και διαθέτουμε σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς της ActionAid International. Επιπλέον, ελεγχόμαστε κάθε χρόνο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών, ενώ η ActionAid International διενεργεί κάθε 3μηνο ελέγχους στα οικονομικά μας.

Τα αποτελέσματα της δράσης μας δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο στις ετήσιες εκθέσεις μας.

Δες περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία του 2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι διαθέσιμες προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο κατόπιν σχετικού αιτήματος.


Aριθμός Μητρώου   401539/1998

Καλωσόρισες στην ActionAid!
Γνώρισε τώρα και την Αναδοχή Παιδιού και ξεκίνα κάτι σπουδαίο!