Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι  η ActionAid Ελλάς φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που διαχειρίζεται, τα οποία φυλάσσονται με ασφάλεια. Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας από την ActionAid Ελλάς ακολουθούν παρακάτω.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα  (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, πιστωτική κάρτα/αριθμό λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ) και μόνο όσα άλλα δεδομένα είναι απαραίτητα.

Γιατί τα χρειαζόμαστε;

Tα δεδομένα που συλλέγουμε είναι απαραίτητα για να πραγματοποιηθεί η δωρεά σας, καθώς και για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα προγράμματα, και τις δράσεις που υλοποιούμε χάρη στη βοήθειά σας, όπως και τα πολύ σημαντικά αποτελέσματά τους.

Ποιος έχει πρόσβαση;

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους για διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους.

Πρόσβαση έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι/συνεργάτες της Actionaid Ελλάδας και της Actionaid International στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Όταν η δωρεά αφορά στο πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το τοπικό γραφείο της Actionaid International στη χώρα αναδοχής σας, προκειμένου να γίνει η επικοινωνία σας με το ανάδοχο παιδί.

Πρόσβαση σε κάποια δεδομένα μπορεί να έχουν και εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται η ActionAid Ελλάς για την εκπλήρωση αποκλειστικά και μόνον του δικού της έργου. Αυτές οι εταιρίες είναι κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, εταιρίες επιστολικής επικοινωνίας και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίες πληρούν ομοίως υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας.

H επικοινωνία μας

Η επικοινωνία μας περιλαμβάνει τακτική ενημέρωση για τις δράσεις του γραφείου μας ή/και για τυχόν προγράμματα  που συμμετέχετε. Σε περίπτωση που στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε στο αρχείο μας (για παράδειγμα ιστορικό δωρεάς).

Η ακρίβεια των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική. Αν θεωρείτε ότι κάποιο από τα στοιχεία σας είναι εσφαλμένο μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή του. Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με την πιστοποιημένη υπεύθυνη προστασίας προσωπικών δεδομένων της ActionAid Ελλάς, κο Χάρη Θανάσουλα (email: dpo.hellas@actionaid.org, τηλ: 212 000 6300).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η διάρκεια περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν.  Γενικά τα προσωπικά δεδομένα (πχ. αποδείξεις πληρωμής που περιέχουν όνομα,  διεύθυνση, τηλέφωνο, ποσό δωρεάς, ΑΦΜ, ΔΟΥ)  διατηρούνται για 22 χρόνια μετά τη λήξη της συνεισφοράς των υποστηρικτών ή της σύμβασης για τους εργαζόμενους, παρόχους και συνεργάτες, για φορολογικούς και άλλους ελέγχους.  Στοιχεία του τρόπου πληρωμής (στοιχεία πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών), τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω λόγους, σβήνονται 2 χρόνια μετά τη λήξη της υποστήριξης ή της σύμβασης εργασίας/παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία των ωφελούμενων μας στην Ελλάδα, διατηρούνται για 3 χρόνια. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προαναφερθείσες περιόδους διατήρησης των δεδομένων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας των υποστηρικτών διατηρούνται μέχρι να ειδοποιήσουν οι ίδιοι ότι δεν επιθυμούν να ενημερώνονται για το έργο και τις δράσεις της ActionAid Ελλάς. Με την εκπνοή της περιόδου διατήρησης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται ή καταστρέφονται.


Aριθμός Μητρώου   401539/1998

Καλωσόρισες στην ActionAid!
Γνώρισε τώρα και την Αναδοχή Παιδιού και ξεκίνα κάτι σπουδαίο!