Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι  παρέχουν εκούσια και με τη συναίνεσή τους, στα πλαίσια της χρήσης της  παρούσας Ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες, που παρέχονται από τους χρήστες, χρησιμοποιούνται  για την  άμεση και ουσιαστική επικοινωνία αυτών  με την Οργάνωση, όπως  για να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι  αναδοχές παιδιών, οι παραγγελίες των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και διαδικτυακά παιχνίδια κα.

 Η Οργάνωση  δε διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέεται με την Οργάνωση, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο, που αφορά τους χρήστες  της Ιστοσελίδας της.

Η Οργάνωση  μπορεί να διαθέσει λίστες επικοινωνίας  σε άλλα εθνικά ή τοπικά γραφεία της Αctionaid, όπου θεωρείται αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της Οργάνωσης, την πραγματοποίηση  των αναδοχών της, αλλά  και άλλων δράσεων αυτής.

Η Οργάνωση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της, από απώλεια ή από οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω (βλ. 10. Ασφάλεια συναλλαγών στους Όρους Χρήσης).


Aριθμός Μητρώου   401539/1998

Καλωσόρισες στην ActionAid!
Γνώρισε τώρα και την Αναδοχή Παιδιού και ξεκίνα κάτι σπουδαίο!