Χρηματοδότηση από το Κράτος & την Ε.Ε.

Χρηματοδότηση από το Κράτος & την Ε.Ε.

Οι δράσεις της ActionAid Ελλάδας χρηματοδοτούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους υποστηρικτές της. Τα οικονομικά της στοιχεία δημοσιεύονται κάθε χρόνο και βρίσκονται εδώ.

Χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος

Από το 2001 μέχρι το 2009, η ActionAid Ελλάς πραγματοποίησε 12 προγράμματα με μερική χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος σε Λιβερία, Κονγκό, Ζάμπια, Πακιστάν, Αιθιοπία και Ελλάδα. Για τα προγράμματα αυτά η ActionAid έλαβε το ποσό των 911.920€ από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ).

Τα χρήματα που προορίζονταν για τα προγράμματα εκτός Ελλάδας αποδόθηκαν κατά 100% στην ActionAid της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε το έργο, η οποία ανέλαβε την ευθύνη του έργου με την εποπτεία της ActionAid International. Η ActionAid Ελλάς δεν κράτησε καθόλου χρήματα για την κάλυψη αμοιβών ή λογιστικά κόστη και δεν είχε το διαχειριστικό έλεγχο.

Η χρηματοδότηση των έργων από την ΥΔΑΣ ήταν μερική κι επομένως σε κάθε πρόγραμμα η ActionAid συμμετείχε με ποσοστό τουλάχιστον 25% για την ολοκλήρωσή του.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ActionAid, τα ποσά της χρηματοδότησης από το ελληνικό κράτος δεν ξεπέρασαν ποτέ το 2% των εσόδων του εκάστοτε έτους.

Το 2017, το 90% των συνολικών εσόδων της ActionAid προήλθε από ιδιώτες υποστηρικτές που μας στηρίζουν την οργάνωση από το υστέρημά τους. Ταυτόχρονα, το 5% των εσόδων μας προήλθαν από ευγενικές δωρεές από εταιρείες, ιδρύματα, φορείς και την Ε.Ε..

Χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε. & ευρωπαϊκά κράτη

Από το 2011 ως και το 2018, η ActionAid Ελλάς χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. με 739.013,11 €, συγχρηματοδοτώντας 14 προγράμματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση εκστρατειών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία της Ελλάδας και τη δημιουργία δικτύου εθελοντών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για πρόγραμμα στήριξης των προσφύγων στη Λέσβο (2015-2016), η ActionAid Ελλάς έλαβε χρηματοδότηση 755.042,55 € από το Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας (DFID). Το ποσό διατέθηκε εξ ολοκλήρου για το πρόγραμμα στήριξης των προσφύγων στη Λέσβο και αποτελεί το 54% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Διαφάνεια

Η διαφάνεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της ActionAid. Η οργάνωση λογοδοτεί συστηματικά για κάθε έργο και δράση που πραγματοποιεί και για κάθε ποσό που εισπράττει και διαθέτει σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς της ActionAid International. Επιπλέον, η ActionAid Ελλάδας έχει επιλέξει να ελέγχεται κάθε χρόνο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών, ενώ η ActionAid International διενεργεί κάθε 3μηνο ελέγχους επί των οικονομικών της.

Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις μας που μπορείτε να δείτε εδώ


Aριθμός Μητρώου   401539/1998

Καλωσόρισες στην ActionAid!
Γνώρισε τώρα και την Αναδοχή Παιδιού και ξεκίνα κάτι σπουδαίο!