ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Οι Στόχοι της Χιλιετίας

 

Το 2000, σε Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, 189 επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων, εκπροσωπώντας τους πολίτες των κρατών του Βορρά και του Νότου, υπέγραψαν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals-MDGs), με στόχο να τους υλοποιήσουν μέχρι το 2015.

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι σκόπευαν να προσφέρουν ένα σύνολο μετρήσιμων στόχων που «θα απελευθέρωναν τους συνανθρώπους μας από τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες της ακραίας φτώχειας, στις οποίες υπόκεινται περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι».

Στο πλαίσιο των Στόχων, οι δωρήτριες χώρες της Ε.Ε., ανάμεσά τους και η Ελλάδα, δεσμεύτηκαν να παρέχει κάθε χώρα με τη μορφή αναπτυξιακής βοήθειας, το 0.33% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) μέχρι το 2010 και το 0.7% του ΑΕΕ έως το 2015.

Η κατάσταση σήμερα:
Σήμερα, ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από φτώχεια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Η Ε.Ε. δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της για το 2010 κατά 15δισ.ευρώ και η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στους δωρητές με τις χειρότερες αποδόσεις. Οι πιο φτωχοί του κόσμου πληρώνουν το τίμημα της οικονομικής κρίσης που οι ίδιοι δεν έχουν προκαλέσει.

Το Νοέμβριο πραγματοποιείται στο Busan μία πολύ σημαντική συνάντηση για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και οι αρχηγοί των κρατών σπεύδουν να δείξουν το καλό τους πρόσωπο.

Για την Ελλάδα:
Λόγω οικονομικών περιορισμών, ο στόχος της Ελλάδας για 0.51% του ΑΕΕ μέχρι το 2010 αναθεωρήθηκε μέσα στο 2009 στο 0.35% του ΑΕΕ. Η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε βέβαια πως ούτε καν θα πλησίαζε αυτό το στόχο και τα νούμερα επιβεβαίωσαν αυτό ακριβώς: το πραγματικό ποσοστό έφτασε μόλις το 0.17% του ΑΕΕ, συνυπολογίζοντας κόστη αλλοδαπών φοιτητών στην Ελλάδα και μεταναστών, που δε σχετίζονται απαραίτητα με την ανάπτυξη των χωρών του Νότου και δεν θα πρέπει να υπολογίζονται ως αναπτυξιακή βοήθεια.

Το πιο σοβαρό ζήτημα όμως είναι ότι ακόμη και οι λιγοστοί πόροι που δίνουμε δεν πηγαίνουν συνήθως στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη ούτε σε προγράμματα που είναι πραγματικά αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Τι ζητάμε:
Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, η βοήθεια που δίνουμε να είναι αποτελεσματική και να πηγαίνει πραγματικά σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, δηλαδή στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες. Θα πρέπει να οριστούν κριτήρια καταπολέμησης της φτώχειας, ώστε τα προγράμματα που υλοποιούμε να είναι αποτελεσματικά σε σχέση με τους Στόχους της Χιλιετίας. Για την καταπολέμηση της πείνας, είναι απαραίτητη η στήριξη των μικρο-καλλιεργητών των αναπτυσσόμενων χωρών και ιδιαίτερα των γυναικών, που είναι αυτές που συνήθως καλλιεργούν τη γη στις φτωχές χώρες.

Εμείς συνεχίζουμε την άσκηση πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση της αναπτυξιακής βοήθειας και θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις!
 

 
 
Think before you print Email this page

Downloads

 - Real Aid 3 Dnl

- Aidwatch 2011: Challenging Self Interest
Dnl

- Γιατί εξακολουθεί η αναπτυξιακή βοήθεια να είναι σημαντική; Dnl

- Aidwatch 2010: Penalty against Poverty Dnl

- Aidwatch 2010: Περίληψη στα ελληνικά Dnl

- Η αποτελεσματικότητα της Αναπτυξιακής Βοήθειας
 Dnl

- Σχέδιο 10 σημείων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Αναπτ. Βοήθειας
 Dnl

- Πώς μπορεί να λειτουργήσει η Αναπτυξιακή Βοήθεια Dnl